http://www.youtube.com/watch?v=Jg9QekmZ-iM“>YouTube.com

 ….. keine ähnlichen Blog-Posts…..

" />

D O N N E R B A L K E N .ch

– sammelgefäss für mentale diarrhoe –

Mittwoch 17.März 2010

sinne fianna fáil…..


Tags.....: , , , , — abgelegt unter.....: Sonstiges
verfasst durch kopfchaos um 23:59 Uhr
 

 

 

Èire

….. atá fé gheall ag Éirinn…..
 
….. den heutigen tag möchte ich nun mit der offiziellen hymne der irischen republik beenden…..
 
….. und bitte euch darum euch zu erheben…..
 
 

….. direkter link auf YouTube.com…..
 
„….. sinne fianna fáil…..
( shin-na fee-nah fawl )
….. atá fé gheall ag Éirinn…..
( ah-taw fay gal egg er-rin )
….. buíon dár slua…..
( bween dar sloo-ah )
….. thar toinn do ráinig chugainn…..
( harr tee-un duh rawn-nig hug-gan )
….. fé mhóid bheith saor…..
( fay void vet ser )
….. seantír ár sinsear feasta…..
( shan-teer or shin-sheer faw-sta )
….. ní fhágfar fén tíorán ná fén tráill…..
( nee fog-far fween teer-awn naw fween trawl )
….. anocht a théam sa bhearna bhaoil…..
( ah-nuckt a hey-m sa bar-na b-wail )
….. le gean ar Ghaeil, chun báis nó saoil…..
( leh gan er Gail, cun baw-sh no say-il )
….. le gunnascréach, fé lámhach na bpiléar…..
( leh goon-nee scray-uck, tree law-vuck na bill-er )
….. seo libh canaídh Amhrán na bhFiann…..“
( shuh deev connie Ow-rawn na Vee-an )
 
 

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn


 

Keine Kommentare

No comments yet.

TrackBack URL
RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.


 


 
cyon Webhosting
 
557 Queries. 7,435 Sekunden
Powered by WordPress

Get Adobe Flash player