http://www.youtube.com/watch?v=Jg9QekmZ-iM“>YouTube.com

 ….. keine ähnlichen Blog-Posts…..

" />

D O N N E R B A L K E N .ch

– sammelgefäss für mentale diarrhoe –

Donnerstag 17.März 2011

sinne fianna fáil…..


Tags.....: , , , — abgelegt unter.....: Sonstiges
verfasst durch kopfchaos um 10:01 Uhr
 

 

 

Èire

….. atá fé gheall ag Éirinn…..
 
 
 

….. direkter link auf YouTube.com…..
 
„….. sinne fianna fáil…..
( shin-na fee-nah fawl )
….. atá fé gheall ag Éirinn…..
( ah-taw fay gal egg er-rin )
….. buíon dár slua…..
( bween dar sloo-ah )
….. thar toinn do ráinig chugainn…..
( harr tee-un duh rawn-nig hug-gan )
….. fé mhóid bheith saor…..
( fay void vet ser )
….. seantír ár sinsear feasta…..
( shan-teer or shin-sheer faw-sta )
….. ní fhágfar fén tíorán ná fén tráill…..
( nee fog-far fween teer-awn naw fween trawl )
….. anocht a théam sa bhearna bhaoil…..
( ah-nuckt a hey-m sa bar-na b-wail )
….. le gean ar Ghaeil, chun báis nó saoil…..
( leh gan er Gail, cun baw-sh no say-il )
….. le gunnascréach, fé lámhach na bpiléar…..
( leh goon-nee scray-uck, tree law-vuck na bill-er )
….. seo libh canaídh Amhrán na bhFiann…..“
( shuh deev connie Ow-rawn na Vee-an )
 
 

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn


 

Keine Kommentare

Noch keine Kommentare

TrackBack URL
RSS-Feed für Kommentare zu diesem Artikel.

Die Kommentarfunktion ist zur Zeit leider deaktiviert.


 


 
cyon Webhosting
 
484 Queries. 3,173 Sekunden
Powered by WordPress

Get Adobe Flash player